Методи економічної оцінки інвестиційного проекту будівництва торговельно-логістичного комплексу

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Здійснено критичний аналіз основних методичних підходів до оцінки ефективності інвестицій. Сформульовано основні принципи оцінки ефективності інвестицій. Акцентовано увагу на недоліках традиційного розрахунку показника NPV (чистої поточної вартості активів), що не враховує обсяг розподіленого капіталу. Розглянуто особливості застосування показників IRR та NPV в умовах виникнення протиріччя. За результатами аналізу з’ясовано необхідність урахування ризиків інвестування, що стимулюватиме інвестиційний процес у сфері будівельних проектів.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, критерії оцінки ефективності інвестицій, грошові потоки, інвестиційний цикл, ризики інвестування, критерии оценки эффективности инвестиций, денежные потоки, инвестиционный цикл, риски инвестирования, criteria for evaluating the effectiveness of investment, cash flow, investment cycle, investment risks
Бібліографічний опис
Фомінська Є. М. Методи економічної оцінки інвестиційного проекту будівництва торговельно-логістичного комплексу / Є. М. Фомінська, К. В. Гринь // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 413-417. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання