Метод прямих у задачах стаціонарної теплопровідності для областей неканічної форми

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Важливою особливістю методу прямих для розв'язування крайових задач математичної фізики є можливість розв'язувати задачі, визначені в області неканонічної форми. Традиційно при цьому використовувались аналітичні методи. В даній роботі пропонується методика розв'язування задач теплопровідності в областях неканонічної форми на основі чисельних методів, що значно розширює можливості методу прямих.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, кафедра вищої математики, метод прямих, проекційний метод, зниження вимірності, ортогоналізація, метод прямых, проекционный метод, понижение розмерности, ортогонализация, method of lines, projection method, reduction of dimensionality, orthogonalization
Бібліографічний опис
Чибіряков В. К. Метод прямих у задачах стаціонарної теплопровідності для областей неканічної форми / В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, А. О. Краснєєва // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 63. - С. 462-474. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання