Еволюція прийомів планування та забудови житлового кварталу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Іносова, Т. Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті досліджується послідовний розвиток та перетворення планувальної структури житлової забудови міста від початку минулого століття до наших днів. Розглядаються особливості видів розміщення житлових будинків та поступова еволюція планування житлових кварталів від периметральної забудови до кондомініумів сьогодення.
Опис
Ключові слова
Кафедра містобудування, квартал, житлова забудова, орієнтація, інсоляція, щільність, житловий простір, двір, композиція, простір
Бібліографічний опис
Іносова Т. Ю. Еволюція прийомів планування та забудови житлового кварталу / Т. Ю. Іносова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 182-188. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання