Кафе в парку: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2024

Автори

Грінченко, Тетяна Іванівна
Яновицький, Євген Леонідович
Брідня, Лариса Юріївна
Галак, Катерина Тимофіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто особливості проектування кафе на 50 посадкових місць, запропоновано рекомендації щодо організації їх функціонального зонування та об'ємно-планувальної структури. Розглянуто кілька основних типів кафе. Розроблено завдання на проектування кафе на 50 посадочних місць, наведено склад та площі необхідних приміщень, які відповідають існуючій нормативній документації.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

кафедра архітектури проектування цивільних будівель і споруд, кафе проектування

Бібліографічний опис

Кафе в парку : методичні вказівки до курсового архітектурного проєктування та виконання атестаційної роботи : для студентів спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" першого (бакалаврського) рівня / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Т. І. Грінченко, Є. Л. Яновицький, К.Т. Брідня, Л. Ю. Галак - Київ : КНУБА, 2024. - 30 с. : іл. - Бібліогр. : с. 18.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset