Стан та основні проблеми розвитку нормативної бази будівельної галузі України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Фаренюк, Г. Г.
Тарасюк, В. Г.
Бєлоконь, О. Л.
Шевченко, А. М.
Янушек, Н. Є.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДНДІБК
Анотація
Наведено стан та основні проблеми розвитку нормативної бази будівельної галузі України, які обумовлюють необхідність та актуальність удосконалення нормативної бази в цій галузі
Опис
Ключові слова
нормативна база, нормування та стандартизація,, будівельні норми, національні стандарти України, гармонізовані з Єврокодами, міжнародні та регіональні стандарти
Бібліографічний опис
Стан та основні проблеми розвитку нормативної бази будівельної галузі України / Г. Г. Фаренюк, В. Г. Тарасюк, О. Л. Бєлоконь [та ін.] // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Держ. наук.-досл. ін-т буд. конструкцій ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2016. – Вип. 83, кн. 1. – С. 37 – 46. – Бібліогр. : 19 назв.
Зібрання