Моделювання забруднення навколишнього середовища металами в залежності від їх концентрації в міксоміцеті Fuligo septica

Ескіз

Дата

2016

Автори

Кривомаз, Т.І.
Максименко, Д.В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В результаті проведеного аналізу вмісту 14 металів в досліджених зразках, з’ясувалось, що в еталіях Fuligo septica була зареєстрована найбільша концентрація Ca, Mn, Zn, в субстратах – Ca, Mg, Mn, у ґрунті – Ca, Al, Fe, в рухомих формах ґрунту – Ca, Mn, Mg, у дощовій воді – Ca, Mg, Cu, у повітрі – Ca та Mg. При порівнянні зразків Fuligo septica з України та Франції шляхом факторного аналізу виявлено, що особливості накопичення елементів залежать від трьох факторів: 1) концентрацій Pb та Cr; 2) концентрації Mn, Bi, As; 3) від локалізації та концентрації Cd, Zn, Ni в міксоміцеті. На гіперакумулятивні властивості F. septica стосовно Zn впливають концентрації цього металу в субстраті, ґрунті та його рухомих формах. Закономірності зв’язків переходу окремих металів по ланцюгам екосистеми описуються рівнянням лінійної регресії: Cm(Mn)=10,04Csoil–47,42CSMF; Cm(Pb)=0,21Csoil–1066,7Crw; Cm(Cd)=2,67Csoil, де Cm – концентрація металу в міксоміцеті, Csub – в субстраті, Csoil – в ґрунті, CSMF – в рухомих формах ґрунту, Crw – в дощовій воді.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, екологічна безпека, міксоміцети, метали, математичне моделювання

Бібліографічний опис

Кривомаз Т. І. Моделювання забруднення навколишнього середовища металами в залежності від їх концентрації в міксоміцеті Fuligo Septica / Т. І. Кривомаз, Д. В. Максименко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : наук.-техн. журнал / Ів.-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; гол. ред. Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ, 2016. - № 2. - С. 87-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebzp_2016_2_13

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset