Крокв'яні несучі системи історичних дахів та геометричні принципи побудови їх профілю

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Подано аналіз форм даху на прикладі історичних дерев’яних несучих кроквяних систем. Встановлена відповідність між оригінальними та сучасними правилами побудови геометрії поперечного профілю ламаної (мансардної) форми даху. Визначено спільний твірний елемент для побудови поперечного перерізу різних несучих систем. Виявлено прототип сучасної мансардної (ламаної) форми поперечного профілю даху.
Опис
Ключові слова
дах, форма, несучі системи, мансарда
Бібліографічний опис
Коцюрубенко О. М. Крокв'яні несучі системи історичних дахів та геометричні принципи побудови їх профілю / О. М. Коцюрубенко, В. А. Лісенко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 5. - С. 115-120. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання