Фізика: практичний посібник до виконання лабораторних робіт із застосуванням пакету Excel

Анотація
Містить матеріали для підготовки, виконання, оформлення та захисту лабораторних робіт базового лабораторного практикуму із застосуванням пакета Excel. Призначено для студентів усіх спеціальностей з галузі знань «Інформаційні технології».
Опис
Ключові слова
фізика, навчальний посібник, Excel, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Фізика :практичний посібник до виконання лабораторних робіт із застосуванням пакета Excel / укладачі : В.І. Клапченко, І. О. Азнаурян, Г. Ю.Краснянський [ та ін.].– Київ : КНУБА, 2018. – 100 с. Бібліогр. : с. 95.
Зібрання