Інтегроване управління інформаційним середовищем девелоперських проектів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Гоц, Владислав Володимирович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертаційна робота присвячена теоретичному узагальненню й новому вирішенню наукової задачі розробки спеціалізованих методів і моделей управління інформаційним середовищем девелоперських проектів. Виконано аналіз науково-методологічних концепцій, методів, моделей і засобів управління інформацією в проектах. Створено понятійний простір наукових досліджень. Запропоноване нове представлення процесів розвитку інформаційного середовища в девелоперських проектах, в основі якого спіральна модель росту та стиснення варіантів розвитку цього середовища. Досліджено варіанти управління інформацією по фазах життєвого циклу девелоперського проекту. Виділено рушійні сили та сили супротиву розвитку інформаційного середовища. Запропонована математична модель управління інформаційним середовищем девелоперських проектів, в основі якої інтеграція логічних моделей, що базуються на обчисленні предикатів I-го порядку з моделями витрат/вигод, яка є основою для розробки нового методу управління цим середовищем. На основі цієї моделі розроблено метод управління інформаційним середовищем девелоперських проектів. Розроблено структури, процеси, правила, методики та алгоритми управління інформаційним середовищем девелоперського проекту, які успішно реалізовані в ряді девелоперських компаній в Україні.
Опис
Ключові слова
девелоперський проект, управління інформацією, інформаційне середовище, інформаційний ресурс, інформаційна дія, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Гоц В. В. Інтегроване управління інформаційним середовищем девелоперських проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гоц Владислав Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2014. - 25 с. - Бібліогр. : с. 21 - 25
Зібрання