Ризик-менеджмент в системі управління інтеграційними процесами як складова модернізації економіки України

Ескіз

Дата

2018

Автори

Рижакова, Галина Михайлівна
Малихіна, Оксана Михайлівна
Рижаков, Дмитро Андрійович
Локтіонова, Яна Федорівна
Лугіна, Тетяна Сергіївна
Коваль, Тимур Сергійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ідентифіковано зміст і характеристики технологічної модернізації економіки країни на основі комплексної системи ризик-менеджменту, які формуються на різних рівнях (мікро-, мезо-, макрорівень) та пов'язані з реалізацією інтеграційного процесу на цих стадіях. Комплексна система ризик-менеджменту має стати важливою складовою загальної системи управління національною економікою, яка здатна підвищити результативність господарської діяльності в умовах невизначеності внутрішнього та зовнішнього середовища. Формування і функціонування системи управління ризиками покликано забезпечити високу ефективність прийняття управлінських рішень для досягнення стратегічних і тактичних державних цільових програм. У статті вказано на необхідність дотримання певних вимог і принципів, слідування ключовим факторам успішності при побудові та функціонуванні комплексної системи ризик-менеджменту інтегрованих структур в галузі будівництва. Наведено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження містобудівної діяльності.

Опис

Ключові слова

ризик, ризик-менеджмент, система ризик-менеджменту, управління ризиками, інтегровані структури, кафедра менеджменту в будівництві, кафедра економіки будівництва

Бібліографічний опис

Ризик-менеджмент в системі управління інтеграційними процессами як складова модернізації економіки України / Г. М. Рижакова, О. М. Малихіна, Д. А. Рижаков [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 113-119. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset