Нова версія тлумачення імені Щек, одного з братів-засновників Києва та текстові моделі його зброї-символу в аспекті ретроспективного протодизайну

Ескіз

Дата

2015

Автори

Горбик, О. Р.
Творонович, О. Є.
Творонович, І. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті подаються нові версії гіпотези тлумачення давньослов’янського імені Щек (Чек), середнього з братів-засновників Києва, від виду його улюбленої персональної зброї «чекана» та бойової спеціалізації «чекання у засідках». Розглядається можливість діалектичних відмінностей у слов’янських племінних говірках при вимовлені цього імені з урахуванням лінгвістичної комбінаторики. Наводяться варіанти текстових моделей князівських чеканів з позиції ретроспективного протодизайну з метою подальшого графічного та реального відтворення.

Опис

Ключові слова

археологічна знахідка, варіант, версія, гіпотеза, град, Київ-місто, Кий, князь, легенда, літопис, зброя, засновник, історія, модель, неоліт, праслав’яни, ретроспективний протодизайн, Чек, чекан, Щек, тотальний дизайн

Бібліографічний опис

Горбик О. Р. Нова версія тлумачення імені Щек, одного з братів-засновників Києва та текстові моделі його зброї-символу в аспекті ретроспективного протодизайну / О. Р. Горбик, О. Є. Творонович, І. О. Творонович // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 141-147. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced