Нова версія тлумачення імені Щек, одного з братів-засновників Києва та текстові моделі його зброї-символу в аспекті ретроспективного протодизайну

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті подаються нові версії гіпотези тлумачення давньослов’янського імені Щек (Чек), середнього з братів-засновників Києва, від виду його улюбленої персональної зброї «чекана» та бойової спеціалізації «чекання у засідках». Розглядається можливість діалектичних відмінностей у слов’янських племінних говірках при вимовлені цього імені з урахуванням лінгвістичної комбінаторики. Наводяться варіанти текстових моделей князівських чеканів з позиції ретроспективного протодизайну з метою подальшого графічного та реального відтворення.
Опис
Ключові слова
археологічна знахідка, варіант, версія, гіпотеза, град, Київ-місто, Кий, князь, легенда, літопис, зброя, засновник, історія, модель, неоліт, праслав’яни, ретроспективний протодизайн, Чек, чекан, Щек, тотальний дизайн
Бібліографічний опис
Горбик О. Р. Нова версія тлумачення імені Щек, одного з братів-засновників Києва та текстові моделі його зброї-символу в аспекті ретроспективного протодизайну / О. Р. Горбик, О. Є. Творонович, І. О. Творонович // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 141-147. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання