Результаты модернизации водогрейного котла ПТВМ- 30

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Гламаздин, П. М.
Гламаздин, Д. П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті наведена інформація щодо досвіду модернізації водогрійного водотрубного котла ПТВМ-30. Проаналізована класична методика визначення температурного поля в топці згаданих віще котлів і виділені її недоліки. Дані загальні рекомендації по заміні пальників при реконструкції котлів вказаної вище серії.
Опис
Ключові слова
котлы водогрейные, модернизация водогрейных котлов, кафедра теплотехніки
Бібліографічний опис
Гламаздин П. М. Результаты модернизации водогрейного котла ПТВМ- 30 / П. М. Гламаздин, Д. П. Гламаздин // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 4. - С. 69-72. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання