Експериментальні дослідження параметрів реологічних моделей системи «пневматична шина - опорна поверхня, що деформується»

Ескіз

Дата

2012

Автори

Пелевін, Л. Є.
Балака, М. М.
Аржаєв, Г. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті наведено результати експериментальних досліджень параметрів реологічних моделей колеса з пневматичною шиною розміром 27.00-33 моделі В-71 та опорної поверхні, що деформується, у вигляді ґрунту типу суглинок. Одержані результати дозволяють аналітично визначити тягово-зчіпні властивості колеса з пневматичною шиною при його взаємодії з опорною поверхнею, що деформується, з урахуванням комплексу геометричних, кінематичних і силових факторів.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, реологічна модель, пневматична шина, опорна поверхня, деформація, жорстке колесо, експериментальне дослідження, модуль деформації, коефіцієнт в'язкості, нормальна жорсткість, загасаючі коливання, реологическая модель, пневматическая шина, опорная поверхность, деформация, жесткое колесо, экспериментальное исследование, модуль деформации, коэффициент вязкости, нормальная жесткость, затухающие колебания, rheological model, pneumatic tyre, base surface, deformation, hard whell, experimental study, modulus of deformation, viscosity factor, normal stiffness, damped vibrations

Бібліографічний опис

Пелевін Л. Є. Експериментальні дослідження параметрів реологічних моделей системи "пневматична шина - опорна поверхня, що деформується" / Л. Є. Пелевін, М. М. Балака, Г. О. Аржаєв // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 79. – С. 56 - 64. – Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced