Особливості планувальних вирішень садибних ділянок у Львові другої половини XIX - початку 30-тих років ХХ ст.

Ескіз

Дата

2017

Автори

Якубовський, І. В.
Якубовський, В. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовані основні напрямки планувальних вирішень садибних ділянок у Львові з кінця дев'ятнадцятого століття до тридцятих років двадцятого століття. Запропоновано класифікацію міського садибного житла за рядом критеріїв.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, садибна ділянка, садиба, житло, Львів

Бібліографічний опис

Якубовський І. В. Особливості планувальних вирішень садибних ділянок у Львові другої половини XIX - початку 30-тих років ХХ ст. / І. В. Якубовський, В. Б. Якубовський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 47. - С. 420 - 427. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset