Особливості планувальних вирішень садибних ділянок у Львові другої половини XIX - початку 30-тих років ХХ ст.

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовані основні напрямки планувальних вирішень садибних ділянок у Львові з кінця дев'ятнадцятого століття до тридцятих років двадцятого століття. Запропоновано класифікацію міського садибного житла за рядом критеріїв.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, садибна ділянка, садиба, житло, Львів
Бібліографічний опис
Якубовський І. В. Особливості планувальних вирішень садибних ділянок у Львові другої половини XIX - початку 30-тих років ХХ ст. / І. В. Якубовський, В. Б. Якубовський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 47. - С. 420 - 427. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання