Екологічний моніторинг при мікопошкодженні дерев'яних споруд

Ескіз

Дата

2019

Автори

Перебинос, Альона Ростиславівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню актуального науково-прикладного питання мікологічного пошкодження дерев’яних елементів споруд, а також вдосконаленню системи екомоніторингу за допомогою підходів, що є безпечними для навколишнього середовища. Проаналізовано екологічні ризики пошкодження грибами дерев’яних матеріалів, що використовуються в будівництві. На основі виконаного аналізу теоретичних і експериментальних досліджень показано необхідність вдосконалення наукових підходів виявлення мікологічного пошкодження. Проведено дослідження біодеструкції деревини архітектурних споруд та відзначено суттєву роль мікопошкоджень матеріалів та конструкцій. З відібраних проб ідентифіковано 32 видів грибів, з яких 12 представляють особливу шкодочинність для дерев’яних конструкцій, а 6 з них є потенційно небезпечними для здоров’я людини. Запропоновано систему екомоніторингу, що вдосконалена превентивними методами захисту дерев'яних архітектурних споруд від мікооб’єктів. Розраховано бальну ймовірність розвитку пошкодження будівельних дерев’яних конструкцій для 12 видів грибів при певних мікрокліматичних умовах на прикладі середніх сезонних температур та нормативних температур житлових та виробничих приміщень. Це дозволить прогнозувати реакцію мікооб’єктів та своєчасно запобігати розвитку пошкоджень для покращення умов експлуатації будівельних споруд. Побудовано іконографічну модель «дерева подій» за конструкційними, абіотичними та біотичними чинниками, яка позиціонується як ефективний спосіб у прийнятті рішення щодо захисту матеріалу за певних умов.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, екологічний моніторинг, мікологічне пошкодження, дерев’яні споруди, бальна оцінка ймовірності, іконографічна модель дерева подій

Бібліографічний опис

Перебинос А. Р. Екологічний моніторинг при мікопошкодженні дерев'яних споруд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01. /А.Р. Перебинос ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2019. - 23 с.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced