Систематизація композиційних перетворень міського розпланування в сучасних умовах його розвитку

Ескіз

Дата

2019

Автори

Дідіченко, М. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

сСтаття зосереджена на розробці системи класифікації динамічних змін у композиції міського розпланування в умовах активного розвитку міста, його розпланування, планувального центру, що описується видозмінами та модифікаціями різних типів композиційних центрів, вісей і ядра міського розпланування. Визначено та охарактеризовано чотири типи композиції планувальних центрів, такі як моноцентричний, монометричний, поліцентричний та поліметричний, з позицій чотирьох характеристик їх розвитку: сталість, прогресивність, динамічність та перспективність. Визначені характеристики, види і типи композиційних перетворень зведені до класифікаційних матриць, ілюстрованих графічними схемами розпланувальних композиційних моделей.

Опис

Ключові слова

композиція розпланування, схема розпланування, композиційне ядро, композиційна модель, характер розвитку, класифікація, планировочная композиция, планировочная схема, композиционное ядро, композиционная модель, характер развития, классификация, morphological composition of urban planning, urban planning scheme, omposition key-point, morphological composition model, development way, classification, кафедра дизайну архітектурного середовища

Бібліографічний опис

Дідіченко М. О. Систематизація композиційних перетворень міського розпланування в сучасних умовах його розвитку / М. О. Дідіченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 54. - С. 42 - 53. - Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset