Особливості розробки тезаурсусистем автоматизованого проектування машин для виробництва будівельних матеріалів

Ескіз

Дата

2001

Автори

Горда, О.
Савченко, І.
Пелевін, С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Машинобудування – це складна і розгалужена галузь знань, що розглядає питання структури та функціонування різноманітних класів машин і механізмів. Саме виходячи з цього можна сказати , що вона потребує інформаційної підтримки з боку інших областей знань та впорядкування для швидкого доступу до необхідних компонентів. Отже, засоби автоматизації – невід’ємна частина сучасного підходу до вирішення задач машинобудування.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, кафедра будівельних машин, Визначення структури полів бази даних, Визначення структури тезауруса, Організація пошуку та доступу до інформації

Бібліографічний опис

Горда О. Особливості розробки тезаурсусистем автоматизованого проектування машин для виробництва будівельних матеріалів / О. Горда, І. Савченко, С. Пелевін // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2001. - №10. - С. 54-57. - Бібліогр. : 5назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset