Особливості розробки тезаурсусистем автоматизованого проектування машин для виробництва будівельних матеріалів

Ескіз недоступний
Дата
2001
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Машинобудування – це складна і розгалужена галузь знань, що розглядає питання структури та функціонування різноманітних класів машин і механізмів. Саме виходячи з цього можна сказати , що вона потребує інформаційної підтримки з боку інших областей знань та впорядкування для швидкого доступу до необхідних компонентів. Отже, засоби автоматизації – невід’ємна частина сучасного підходу до вирішення задач машинобудування.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій, кафедра будівельних машин, Визначення структури полів бази даних, Визначення структури тезауруса, Організація пошуку та доступу до інформації
Бібліографічний опис
Горда О. Особливості розробки тезаурсусистем автоматизованого проектування машин для виробництва будівельних матеріалів / О. Горда, І. Савченко, С. Пелевін // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2001. - №10. - С. 54-57. - Бібліогр. : 5назв.
Зібрання