Традиції формоутворення в цивільній архітектурі Ірану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Автори
Абдулбахі, Морадшелех
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертація присвячена проблемі застосування традицій формоутворення в сучасній цивільній архітектурі Ірану на фоні ісламської культури країн Близького і Середнього Сходу. В роботі проаналізовані чинники, що впливають на формування архітектури країни від часів Давньої Персії до наших днів: природнокліматичні, соціально-економічні, національно-побутові, культурно-релігійні, етно- демографічні умови і історичні передумови. Автор проаналізував і узагальнив вітчизняний і зарубіжний досвід проектування і будівництва житлових і громадських споруд Ірану. В дисертації створено систему класифікації цих будинків, роз- роблено просторові і клімато-екологічні моделі проектування простору житлових будинків, медресе, мечетей для різних природнокліматичних зон країни з урахуванням традицій. Розроблено рекомендації щодо створення функціонально- розпланувальних і об'ємно-просторових вирішень базових проектних моделей цивільних споруд з урахуванням національних іранських традицій в культурі і архітектурі.
Опис
Ключові слова
формоутворення, культура, традиції, цивільні будівлі, формотворчі фактори, системний підхід, проектні і клімато-екологічні моделі, базові проектні рішення
Бібліографічний опис
Абдулбах Морадшелех. Традиції формоутворення в цивільній архітектурі Ірану : автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.02 / Абдулбахі Морадшелех. - Київ, 2008. -20 с. - Бібліогр.: 8 назв.
Зібрання