Створення засобів проектування оболонкових конструкцій

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті засоби оцінки варіантів проектів, що надають можливість швидко виконувати багатоваріантні розрахунки на комп’ютерах, оснащених діалоговими засобами візуалізації отриманих результатів.
Опис
Ключові слова
ДІСТОС, базисний вектор, оболонка, універсальний скінчений елемент
Бібліографічний опис
Легостаєв А. Д. Створення засобів проектування оболонкових конструкцій / А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 114 – 125. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання