Створення засобів проектування оболонкових конструкцій

Ескіз

Дата

2006

Автори

Легостаєв, А. Д.
Гречух, Н. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті засоби оцінки варіантів проектів, що надають можливість швидко виконувати багатоваріантні розрахунки на комп’ютерах, оснащених діалоговими засобами візуалізації отриманих результатів.

Опис

Ключові слова

ДІСТОС, базисний вектор, оболонка, універсальний скінчений елемент

Бібліографічний опис

Легостаєв А. Д. Створення засобів проектування оболонкових конструкцій / А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 114 – 125. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset