Фахова іноземна мова (англійська) : термінологічний лексичний мінімум

Ескіз

Дата

2024

Автори

Рубцова, Світлана Вячеславівна
Петрова, Тетяна Ігорівна
Паніна, Олена Віталіївна
Соколова, Ірина Валеріϊвна
Повар, Вікторія Миколаївна
Вітрук, Ольга Євгенівна
Дубина, Ольга Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить термінологічний лексичний мінімум обов’язкової компоненти освітніх програм Фахова іноземна мова (англійська), посилання на джерела для самостійного вивчення матеріалу. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі всіх спеціальностей КНУБА.

Опис

Ключові слова

кафедра мовної підготовки і комунікації

Бібліографічний опис

Фахова іноземна мова (англійська) : термінологічний лексичний мінімум до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей КНУБА. Частина І-Х. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : С.В. Рубцова та ін. – Київ: КНУБА, 2024. – 44 с. - Бібліогр. : с. 43.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced