Модель портфельного управління проектами розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності

Ескіз

Дата

2018

Автори

Придатко, Олександр Володимирович
Солотвінський, Іван Васильович
Кокотко, Ігор Ярославович
Івановський, Мар’ян Богданович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі із застосуванням понятійного апарату теорії множин проведено дослідження обсягів та структури взаємозв’язків проектних робіт для належної організації процесів розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності. Визначено різновекторність цілей, ресурсних обмежень, часових рамок, командних моделей у проектах розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності попри їх загальну спільну мету, що підтвердило необхідність застосування портфельного підходу. На основі проведених досліджень розроблено концептуальну модель портфельного управління розвитком регіональних систем безпеки життєдіяльності та описано основні етапи її застосування. Управління портфелем проектів за пропонованою моделлю дає змогу здійснювати збирання, структуризацію, зберігання та опрацювання множини вхідних даних з метою підтримки прийняття ефективних управлінських рішень щодо розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності.

Опис

Ключові слова

управління портфелем проектів, регіональний розвиток, система безпеки життєдіяльності

Бібліографічний опис

Модель портфельного управління проектами розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності / О. В. Придатко, І. В. Солотвінський, І. Я. Кокотко, М. Я. Івановський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 42-50. - Бібліогр. : 23 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset