Нові погляди і обґрунтування підготовки питної води – як основа екобезпеки життєдіяльності і здоров’я людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Кравченко, Марина Василівна
Заграй, Ярослав Михайлович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
Наведені обґрунтування процесів в системі «мембрана – вода», методи і прилад для здійснення цих процесів з метою визначення їх механізму, фізичної моделі, суті «питна вода», «природна питна вода» і, відповідно, технології та обладнання для підготовки питної води (розбавлених водних розчинів) на локальному рівні. Визначені умови і особливості використання баромембранних процесів при корегуванні води до показників якості питної води як розбавленого водного розчину. Приведены обоснования процессов в системе «мембрана - вода», методы и прибор для осуществления этих процессов с целью определения их механизма, физической модели, сущности «питьевая вода», «природная питьевая вода» и, соответственно, технологии и оборудования для подготовки питьевой воды - разбавленных водных растворов на локальном уровне. Определены условия и особенности использования баромембранных процессов при корректировке воды до показателей качества питьевой воды как разбавленного водного раствора. The following study of processes in the system "membrane - water," methods and apparatus for these processes to determine their mechanism, physical model, "drinking water", "natural drinking water" essence and, accordingly, technologies and equipment for drinking water preparation - dilute aqueous solutions at local level showed. The conditions and peculiarities of baromembranes processes at correcting water quality to drinking water as a diluted aqueous solution defined.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці і навколишнього середовища, методи підготовки питної води, мембранний елемент, зворотний осмос
Бібліографічний опис
Кравченко М.В. Нові погляди і обґрунтування підготовки питної води – як основа екобезпеки життєдіяльності і здоров’я людини / М. В. Кравченко, Я. М. Заграй // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телеком. і глобальн. інформ. простору ; відп. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2012. – Вип. 9. – С. 5-18. — Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання