Розвиток напіваналітичного метода скінченних елементів для розрахунку просторових тіл з концентраторами напружень

Ескіз

Дата

2015

Автори

Шкриль, О.О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Показані особливості дискретизації кругових та призматичних тіл з концентраторами напружень у вигляді вирізів і тріщин на основі напіваналітичного метода скінченних елементів (НМСЕ). Розроблено новий скінченний елемент (СЕ) для моделювання тріщини. Ефективність розроблених підходів апробована на тестових задачах.

Опис

Ключові слова

тріщина, спеціальний скінченний елемент, напіваналітичний метод скінченних елементів, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Шкриль О.О. Розвиток напіваналітичного метода скінченних елементів для розрахунку просторових тіл з концентраторами напружень / О.О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 96. – С. 130 - 137. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced