Прогнозування захисних властивостей електромагнітних екранів на основі композиційних матеріалів

Ескіз

Дата

2020

Автори

Краснянський, Г. Ю.
Глива, В. А.
Панова, О. В.
Азнаурян, І. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Одним з найбільш ефективних засобів захисту людини від шкідливого біологічного впливу електромагнітних полів є електромагнітні екрани, проте теоретичні та технологічні основи їх виробництва і використання розроблені недостатньо, що вимагає проведення додаткових розрахункових і експериментальних досліджень. Метою роботи є теоретичні дослідження захисних властивостей композиційних матеріалів на основі діелектричної матриці з дрібнодисперсним електропровідним компонентом в НВЧ-діапазоні, в тому числі – розробка математичної моделі, яка дозволяла б не тільки правильно визначати екрануючі характеристики, але й прогнозувати властивості композицій.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, екранування, електромагнітні хвилі, матеріали композиційні

Бібліографічний опис

Прогнозування захисних властивостей електромагнітних екранів на основі композиційних матеріалів / Г. Ю. Краснянський, В. А. Глива, О. В. Панова, І. О. Азнаурян // Екологія. Ресурси. Енергія : Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 листопада / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт ; Куліков П. М. (керівник). -Київ : КНУБА, 2020. - С 12 - 13. - (Секція «Екосистеми та водні ресурси. Інженерія. Технології»).

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset