Енергоефективні системи з безреагентною обробкою води

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено енергоефективні системи теплопостачання з безреагентною обробкою чистої води в електромагнітних полях та з додаванням розчинів біоцидних домішок на цій воді в капілярно-пористі та колоїдні капілярнопористі матеріали для підвищення їх екологічних характеристик.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра теплотехніки, кафедра охорони праці та навколишнього середовища, омагнічена вода, електромагнітні поля, омагниченная вода, электромагнитные поля, magnetized water, electromagnetic fields
Бібліографічний опис
Малкін Е. С. Енергоефективні системи з безреагентною обробкою води / Е. С. Малкін, Н. Є. Журавська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн.зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 60. - С. 229-234. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання