Енергоефективні системи з безреагентною обробкою води

Ескіз

Дата

2016

Автори

Малкін, Е. С.
Журавська, Н. Є.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено енергоефективні системи теплопостачання з безреагентною обробкою чистої води в електромагнітних полях та з додаванням розчинів біоцидних домішок на цій воді в капілярно-пористі та колоїдні капілярнопористі матеріали для підвищення їх екологічних характеристик.

Опис

Ключові слова

кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра теплотехніки, кафедра охорони праці та навколишнього середовища, омагнічена вода, електромагнітні поля, омагниченная вода, электромагнитные поля, magnetized water, electromagnetic fields

Бібліографічний опис

Малкін Е. С. Енергоефективні системи з безреагентною обробкою води / Е. С. Малкін, Н. Є. Журавська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн.зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 60. - С. 229-234. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset