Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі: методичні вказівки до виконання практичних занять

Ескіз

Дата

2023

Автори

Дименко, Руслан Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять короткий зміст дисципліни, ситуаційні завдання, ділові ігри, завдання до індивідуальної дослідної роботи та тестові запитання для самоконтролю знань з навчальної дисципліни «Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі». Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра товарознавства та комерційної діяльності у будівництві, основи комунікації, техніка ділового спілкування

Бібліографічний опис

Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі : методичні вказівки до виконання практичних занять : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач Р. А. Дименко. – Київ : КНУБА, 2023. – 48 с. - Бібліогр. : с. 47.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced