Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі: методичні вказівки до виконання практичних занять

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Дименко, Руслан Анатолійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять короткий зміст дисципліни, ситуаційні завдання, ділові ігри, завдання до індивідуальної дослідної роботи та тестові запитання для самоконтролю знань з навчальної дисципліни «Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі». Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедра товарознавства та комерційної діяльності у будівництві, основи комунікації, техніка ділового спілкування
Бібліографічний опис
Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі : методичні вказівки до виконання практичних занять : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач Р. А. Дименко. – Київ : КНУБА, 2023. – 48 с. - Бібліогр. : с. 47.