Модель розширюваної системи автоматизації життєвого циклу будівельного об'єкта

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто проблеми створення універсальної розширюваної системи автоматизації всіх етапів життєвого циклу будівельного об'єкта. Проаналізовано основні підходи до вирішення даної проблеми та визначено їх переваги і недоліки. Запропоновано альтернативний підхід до створення розширюваної системи автоматизації життєвого циклу будівельного об'єкта та запропоновано модель такої системи.
Опис
Ключові слова
життєвий цикл будівельного об'єкта, CAx-засіб, універсальна розширювана система автоматизації, структура даних, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Бородавка Є. В. Модель розширюваної системи автоматизації життєвого циклу будівельного об'єкта / Є. В. Бородавка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 4. – С. 69 - 71. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання