Вдосконалення графічної підготовки студентів-першокурсників дизайнерських спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Ботвіновська, С. І.
Ніколаєнко, Т. П.
Григорчук, В. І.
Бондаренко, Р. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі розглядаються питання вдосконалення геометричної та графічної підготовки студентів першого курсу архітектурних спеціальностей. Низька графічна культура вступників на дизайнерські спеціальності, пов’язана з багатьма факторами, серед яких відсутність творчого іспиту з графіки-креслення при вступі на ці спеціальності до закладів вищої освіти. У роботі показано, що для вдосконалення професіональної компетенції майбутніх митців вже з першого курсу необхідно підвищувати їх графічну культуру, створюючи у курсі дисципліни «Проектна графіка» професійно орієнтовані графічні завдання. Це, насамперед, стосується вивчення теми «Криві лінії». Показано і обґрунтовано використання завдань з побудови і конструювання циркульних і лекальних кривих, які можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх дизайнерів, і лежать в основі геометризації й створення геометричних моделей криволінійних пласких обрисів.
Опис
Ключові слова
графічна культура, професійна компетентність, циркульні та лекальні криві, пласкі обриси, геометризація, проектна графіка, дизайнерські спеціальності, графическая культура, профессиональная компетентность, циркульные и лекальные кривые, плоские контуры, геометризация, проектная графика, дизайнерские специальности, graphic culture, professional competence, Circular curves, curves of varying radii, a French curve, flat contours, geometrization, design graphics, design specialties, Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Бібліографічний опис
Вдосконалення графічної підготовки студентів-першокурсників дизайнерських спеціальностей / С. І. Ботвіновська, Т. П. Ніколаєнко, В. І. Григорчук, Р. С. Бондаренко // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. В. Ванін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 97. – С. 3 - 15. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання