Чисельні методи: конспект лекцій

Ескіз

Дата

2019

Автори

Баліна, Олена Іванівна
Безклубенко, Ірина Сергіївна
Буценко, Юрій Павлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто методи наближеного розв’язання лінійних і нелінійних рівнянь і їх систем, методи інтерполяції і екстраполяції, методи наближеного диференціювання та інтегрування як методи сучасної обчислювальної математики для зручного користування ЕОМ; методи оцінювання похибок, збіжності розв’язку у наближених обчисленнях. Містить теоретичний і довідковий матеріал, приклади розв’язання типових задач, контрольні запитання, список літератури. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології».

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, рівняння лінійні, рівняння нелінійні, методи інтерполяції, методи екстраполяції, методи наближеного диференціювання, методи наближеного інтегрування

Бібліографічний опис

Баліна, О. І. Чисельні методи : конпект лекцій : для студ., які навч. за спец. 151 "Автоматизація та комп’ют.-інгровані технології" / О. І. Баліна ; О. І. Баліна, І. С. Безклубенко, Ю. І. Буценко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2019. - 68 с. - Бібліогр. : с. 68.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced