Особливості формування подвір’я у щільній забудові середньої поверховості

Ескіз

Дата

2015

Автори

Смалійчук, А. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Аналізується проблематика функціональних приорітетів використання простору двору. Матеріали статті ґрунтуються на аналізі публікацій, по якості міського середовища, формування малих міських просторів, дистанцій між будинками, дворів, щільності забудови та ін. Ключова думка, що головна функція подвір’я це бути місцем спілкування та відпочинку для мешканців, насамперед дітей.

Опис

Ключові слова

двір, майданчики, рекреація, дистанція, регулювання, відкритий простір, функція, візуальний контроль, двор, площадка, рекреация, дистанция, регулирование, открытое пространство, функция, визуальный контроль, courtyard, playground, recreation, distance, regulation open space, the function, visual control

Бібліографічний опис

Смалійчук А. Д. Особливості формування подвір’я у щільній забудові середньої поверховості / А. Д. Смалійчук // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 5. – С. 345-355. – Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset