Ефективність системи теплопостачання культиваційних споруд з використанням вторинних енергетичних ресурсі

Ескіз

Дата

2014

Автори

Драганов, Б. Х.
Чепурна, Н. В.
Кириченко, М. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено ексергетичний метод визначення ефективності теплообмінних апаратів для системи теплопостачання культиваційних споруд з використанням вторинних енергетичних ресурсів.

Опис

Ключові слова

ексергія, ефективність ВЕР, культиваційні споруди, кафедра теплотехніки

Бібліографічний опис

Драганов Б. Х. Ефективність системи теплопостачання культиваційних споруд з використанням вторинних енергетичних ресурсів / Б. Х. Драганов, Н. В. Чепурна, М. А. Кириченко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. – Київ, 2014. - Вип. 17. - С. 112 – 114. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced