Численное моделирование закупорки поры мембраны при ее модификации

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Нечитайло, Н. П.
Беляев, Н. Н.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено математичне моделювання закупорки пори мембрани з урахуванням масопереносу, зміни поля швидкості та обліку геометричної форми пори. Дане моделювання дозволяє, виробляє прогнозування процесів роботи мембрани з різною структурою пір
Опис
Ключові слова
моделювання, моделирование, закупорка пір, закупорка пор, ультрафільтрація, ультрафильтрация, мембрана, масоперенос, массоперенос, поле швидкості, поле скорости, modeling, clog the pores of the ultrafiltration membrane, mass transfer, the velocity field
Бібліографічний опис
Нечитайло Н. П. Численное моделирование закупорки поры мембраны при ее модификации / Н. П. Нечитайло, Н. Н. Беляев // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред . О.С. Волошкіна. – Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 25. - С. 169 - 175 . - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання