Вплив модифікації теплоносія триетаноламіновими ефірами жирних кислот на теплообмін

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено експериментальні та аналітичні дослідження теплофізичних властивостей водного розчину триетаноламінових ефірів жирних кислот. Визначено вплив зміни теплофізичних властивостей на теплообмін. Встановлено зростання кінематичної в’язкості, зменшення питомої теплоємності та коефіцієнту теплопровідності у порівнянні з водою. У нижній частині робочого діапазону температур систем теплопостачання встановлено незначне зменшення коефіцієнту тепловіддачі.
Опис
Ключові слова
поверхнево-активні речовини, теплообмін, методи дослідження, теплофізичні властивості рідин, кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра теплотехніки
Бібліографічний опис
Малкін Е. С. Вплив модифікації теплоносія триетаноламіновими ефірами жирних кислот на теплообмін / Е. С. Малкін, К. О. Габа // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. Е. С. Малкін. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 19. – С. 32 – 36. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання