Стан якості питної води на прикладі м. Слупськ (Польща) та Жидачівського району (Україна)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Погребенник, В. Д.
Гамкало, Х. Р
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконано порівняння якості питної води у м. Слупськ (Польща) та Жидачівському районі (Львівщина, Україна). Подано блок-схему технологічного процесу на станції підготовки води в Слупську, схеми процесів зменшення концентрації заліза та марганцю, результати експериментальних досліджень питної води.
Опис
Ключові слова
якість питної води, технологічні процеси на станції підготовки води, очищення води, експериментальні дослідженя, drinking water quality, technological processes at the water preparation station, water purification, experimental research
Бібліографічний опис
Погребенник В. Д. Стан якості питної води на прикладі м. Слупськ (Польща) та Жидачівського району (Україна) / В. Д. Погребенник, Х. Р. Гамкало // Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; гол. ред. ; О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : [б.в.] – 2018. – Вип. 4(28). – С. 27 - 38. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання