Досвід реновації міського середовища 1920 – поч. 1930 років

Ескіз

Дата

2016

Автори

Сигнаєвська, М. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В результаті аналізу сучасного стану житлових кварталів 1920- 1930 рр. в України виявлено необхідність формування комплексних підходів до їх реновації. Внаслідок виявлення спорідненості об’ємно-просторових вирішень районів масової забудови в Україні та Німеччині, обґрунтовано доцільність дослідження німецького досвіду реновації цих територій. Проаналізовано діяльність спеціалізованих наукових комітетів Німеччини та виявлено основні підходи до реновації міського середовища 1920-1930 рр.

Опис

Ключові слова

житлова забудова першої третини ХХ ст., реновація, санація, сучасне використання, збереження та охорона, кафедра містобудування

Бібліографічний опис

Сигнаєвська М. А. Досвід реновації міського середовища 1920 – поч. 1930 років / М. А. Сигнаєвська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 46. - С. 144 - 148. - Бібліогр : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset