Визначення тріщиностійкості лопатки газової турбіни з напівеліптичною тріщиною

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Баженов, В. А.
Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Криль, О. О.
Богдан, Д. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута реалізація методики визначення J-інтеграла модифікованим методом реакцій в призматичних тілах з поперечними тріщинами на прикладі дослідження тріщиностійкості лопатки газової турбіни
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, J - інтеграл Черепанова-Райса, метод скінченних елементів ( МСЕ ), тріщиностійкість, лопатка газової турбіни, коефіцієнт інтенсивності напружень ( КІН ), напіваналітичний метод скінченних елементів ( НМСЕ )
Бібліографічний опис
Визначення тріщиностійкості лопатки газової турбіни з напівеліптичною тріщиною / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов [ та ін. ] // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 3 - 8. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання