Визначення тріщиностійкості лопатки газової турбіни з напівеліптичною тріщиною

Ескіз

Дата

2012

Автори

Баженов, В. А.
Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Криль, О. О.
Богдан, Д. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянута реалізація методики визначення J-інтеграла модифікованим методом реакцій в призматичних тілах з поперечними тріщинами на прикладі дослідження тріщиностійкості лопатки газової турбіни

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, J - інтеграл Черепанова-Райса, метод скінченних елементів ( МСЕ ), тріщиностійкість, лопатка газової турбіни, коефіцієнт інтенсивності напружень ( КІН ), напіваналітичний метод скінченних елементів ( НМСЕ )

Бібліографічний опис

Визначення тріщиностійкості лопатки газової турбіни з напівеліптичною тріщиною / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов [ та ін. ] // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 3 - 8. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced