Визначення тріщиностійкості лопатки газової турбіни з напівеліптичною тріщиною

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута реалізація методики визначення J-інтеграла модифікованим методом реакцій в призматичних тілах з поперечними тріщинами на прикладі дослідження тріщиностійкості лопатки газової турбіни
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, J - інтеграл Черепанова-Райса, метод скінченних елементів ( МСЕ ), тріщиностійкість, лопатка газової турбіни, коефіцієнт інтенсивності напружень ( КІН ), напіваналітичний метод скінченних елементів ( НМСЕ )
Бібліографічний опис
Визначення тріщиностійкості лопатки газової турбіни з напівеліптичною тріщиною / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов [ та ін. ] // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 3 - 8. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання