Передумови проектування та будівництва пенітенціарних будівель із застосуванням модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Третяк, Ю. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті висвітлюються питання визначення теоретичної та практичної бази проектування й будівництва швидкоспоруджувальних пенітенціарних будівель та комплексів в Україні. На основі вивчення теоретичних джерел й досвіду проектування встановлено основні критерії та умови планування, проектування й будівництва швидкоспоруджуваних блок-модульних будівель пенітенціарних комплексів. Окреслення й поглиблення проблеми проектування і будівництва пенітенціарних комплексів з використанням блок-модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах, відкриває широкі можливості розвитку як науково-теоретичних, так іпрактичних досліджень у даному напрямку, а саме: розробку законодавчих, проектних та будівельних стандартів у цій галузі, а також конструктивно-дизайнерських рішень будівель та окремих блоків із залученням комп ̳ютерних технологій.
Опис
Ключові слова
Кафедра рисунку і живопису, пенітенціарн і будівлі, пенитенциарные здания, швидкоспоруджувальн і будівлі, індустріальні блок - модулі, стандартизація, модулярізація, быстровозводимые здания, стандартизация, модуляризация, индустриальные блок - модули, penitentiary buildings, prefabricated buildings, in dustrial block - modules, standardization, modularization
Бібліографічний опис
Третяк Ю. В. Передумови проектування та будівництва пенітенціарних будівель із застосуванням модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах / Ю. В. Третяк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 51. - С. 489-497. - Бібліогр : 8 назв.
Зібрання