Методи оцінки енергетично-екологічних показників будинків індивідуальної забудови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Саницький, М. А.
Марущак, У. Д.
Секрет, Р.
Вуйцікевич, М.
Гоц, В. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДНДІБК
Анотація
У статті представлено методи оцінки енергетично-екологічних показників індивідуального будинку. На основі енергетично-екологічного аналізу запропоновано методологію інтегрованого проектування енергоефективних будинків.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій, енергетично-екологічний аналіз, методи оцінки показників, первинна енергія, енергоефективність, інтегроване проектування будинків
Бібліографічний опис
Методи оцінки енергетично-екологічних показників будинків індивідуальної забудови / М. А. Саницький, У. Д. Марущак, Р. Секрет [та ін.] // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Київ. держ. підприємство «Держ. наук.-досл. ін.-тут буд. конструкцій» ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2013. – Вип. 77. – С. 323 – 327. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання