Класифікація виставково-музейних комплексів авіаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Горова, Ю. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті сформульована та виявлена класифікація виставковомузейних комплексів авіаційних технологій на основі проведеного ґрунтовного аналізу закордонного та вітчизняного досвіду проектування схожих за тематикою об’єктів
Опис
Ключові слова
каф. основ архітектури і арх. проектування, авіапарк, музей авіації, виставково-музейний комплекс технологій, класифікація виставково-музейних авіаційних комплексів
Бібліографічний опис
Горова Ю. О. Класифікація виставково-музейних комплексів авіаційних технологій / Ю. О. Горова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 442-446. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання