Головний архітектор (урбаніст) міста : сучасні виклики

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На досвіді роботи конкурсної комісії з обрання головного архітектора Києва (2016), в якій брала участь й авторка статті, розглядається позиція головного архітектора міста, сучасні виклики, на які він має відповідати у своїй діяльності. Обґрунтовується необхідність розмежування посад директора виконавчого органу містобудування та архітектури й головного архітектора міста (урбаніста).
Опис
Ключові слова
місто, головний архітектор, конкурс, експеримент, урбаністичний розвиток, містобудівна документація, суспільний запит, взаємодія, стейкхолдери
Бібліографічний опис
Кондель-Пермінова Н. М. Головний архітектор (урбаніст) міста : сучасні виклики / Н. М. Кондель-Пермінова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 43(2). - С. 99 - 107. - Бібліогр : 1 назва.
Зібрання