Аналіз стратегії збереження нерухомої культурної спадщини Києва і роль реставраційної галузі

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано проект “Стратегії збереження нерухомої культурної спадщини Києва”, зокрема, виявлені проблеми і шляхи їх вирішення. Основна проблема пов'язана з тим, що в сьогоднішніх умовах фахова реставрація і збереження пам'ятки є більш затратними заходами, ніж нове будівництво на звільненій ділянці, що призводить до системи масового знищення і спотворення об'єктів нерухомої культурної спадщини. В тісному зв'язку з проблемами пам'яткоохоронної сфери є проблеми реставраційної галузі. Як результат запропоновано здійснення моніторингу стану пам'яток нерухомої культурної спадщини в декілька етапів.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, стратегія збереження, нерухома культурна спадщина, моніторинг, реставрація, стратегия сохранения, недвижимое культурное наследие, мониторинг, реставрация, strategy of preservation, immovable cultural heritage, monitoring, restoration
Бібліографічний опис
Орленко М. І. Аналіз стратегії збереження нерухомої культурної спадщини Києва і роль реставраційної галузі / М. І. Орленко, І. А. Бузін // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 395-408. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання