Модернізовані бізнес-моделі бюджетування виконавців будівельних проектів

Ескіз

Дата

2015

Автори

Бусарєв, Вячеслав Валентинович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У дисертації вирішено актуальну науково-прикладну задачу започаткування, обґрунтування та впровадження в економічне середовище реалізації девелоперських будівельних інвестиційних проектів нової операційної технології бюджетування у підрядному будівництві у складі: концепції, бізнес-моделей та прикладних програмних продуктів, що в спільному використанні забезпечують формування консолідованого бюджету як інструменту стратегічного та поточного фінансового управління процесом впровадження будівельного інвестиційного девелоперського проекту. Операційно-функціональну основу запровадженого бізнес-інструментарію бюджетування у вигляді двох бізнес-моделей «Передінвестиційна підготовка бюджету будівельного проекту» та «Економічна та структурно-функціональна основа бюджету будівельного проекту та його виконавців». Перша з моделей на передінвестиційній фазі проекту за підсумками оцінювання характеристик об’єкту інвестування прогнозує міру задоволення бюджетних вимог замовника у формалізованому показнику «надійності бюджетування». Наступна модель у форматі нової параметричної системи забезпечує формування ББІП у кількох форматах: від операційно-функціональних бюджетів виконання робіт окремими підприємствами-виконавцями - до консолідованого бюджету девелоперського будівельного проекту, та наступний належний моніторинг за результатами виконання бюджету впродовж інвестиційного циклу проекту . В якості сучасного інструменту бюджетного девелоперського управління розроблено комплекс прикладних програм «Бюджет девелоперского будівельного проекту: бізнес-траєкторія, реалізація, виконавці», що в реальному часі по всім виконавцям та організаціям-учасникам для керівної ланки будівельного проекту відображає фактичні підсумки виконання бюджету на єдиній поточній часовій координаті життєвого циклу проекту.

Опис

Ключові слова

бюджетування, бюджет будівельного інвестиційного проекту, девелоперський будівельний проект, підприємства-виконавці, «операційні технології бюджетування у підрядному будівництві», «економічна та структурно-функціональна основа бюджету будівельного проекту та його виконавців»

Бібліографічний опис

Бусарєв В. В. Модернізовані бізнес-моделі бюджетування виконавців будівельних проектів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бусарєв Вячеслав Валентинович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 26 с. - Бібліогр. : с. 21 - 24.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset