Шляхи підвищення екобезпеки урбанізованого середовища у зв’язку з пандемією COVID-19

Ескіз

Дата

2020

Автори

Кривомаз, Т. І.
Варавін, Д. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Пандемії минулого стали приводом для всіх значних трансформацій міст і впливали на архітектуру, дизайн та інфраструктуру. Побудоване середовище сформовано під впливом хвороб та запобіжних заходів, розроблених для забезпечення здоров'я, гігієни та комфорту населення. Тенденції будівництва завжди відображали здатність еволюціонувати після кризи, а в умовах пандемії COVID-19 найбільш вразливими до ризику зараження виявились густонаселені мегаполіси. Створення екобезпечного середовища для протистояти епідеміям та іншим можливим надзвичайним ситуаціям потребує докорінного перегляду теорій планування та розробки нових моделей міського простору. Необхідно підвищувати просторову функціональність та децентралізацію мегаполісів із збільшенням потенціалу мікромобільності та новими транспортними стратегіями. Моделювання надзвичайних ситуацій за допомогою цифрових технологій дозволяє створити оперативну систему реагування і прогнозування різних сценаріїв розвитку екологічно небезпечних ситуацій. Актуальними стають високі критерії якості параметрів побудованого середовища, які застосовуються у зеленому будівництві та спрямовані на збереження здоров'я людей на всіх етапах життєвого циклу будівель. Суттєвими факторами є збільшення природного освітлення, поліпшення вентиляції, усунення небезпечних чинників з повітря та поверхонь, використання природних матеріалів, оздоровче озеленення приміщень. Сучасні технології передбачають різноманітні стратегії автоматичного очищення з використанням вбудованих в інтер’єри приладів для санітарного обприскування, дезінфікуючого освітлення та температурної обробки приміщень, а також безконтактні технології управління будівлями.

Опис

Ключові слова

кафедра охорона праці та навколишнього середовища, екологічна безпека, урбанізоване середовище, COVID-19, зелене будівництво

Бібліографічний опис

Кривомаз Т. І. Шляхи підвищення екобезпеки урбанізованого середовища у зв’язку з пандемією COVID-19 / Т. І. Кривомаз, Д. В. Варавін // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інформа. простору ; гол. ред. О. М. Трофимчук. Київ, 2020. - Вип. 4 (36). - С. 41 - 55. - Бібліогр. : 28 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset