Залежність температури внутрішнього повітря від конструкції зовнішнього захищення та інтенсивності соняшнього випромінювання

Ескіз

Дата

2015

Автори

Желих, В. М.
Шаповал, С. П.
Венгрин, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено результати числового аналізу залежності основних параметрів при проектуванні теплозахищення в літній період року. Досліджено вплив максимальної та середньої інтенсивності сонячної радіації, термічного опору утеплювача та коефіцієнта теплозасвоєння утеплювачем на максимальну кількість теплоти передану зовнішнім захищенням внутрішньому приміщенню.

Опис

Ключові слова

проектування теплозахищення, температура внутрішнього повітря, конструкції зовнішнього захищення, інтенсивність сонячного випромінювання

Бібліографічний опис

В. М. Желих. Залежність температури внутрішнього повітря від конструкції зовнішнього захищення та інтенсивності соняшнього випромінювання / В. М. Желих, С. П. Шаповал, І. І. Венгрин // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 7. - С. 84 - 88. - Бібліогр. : 5 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset