Основи теплотехніки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Чепурна, Н. В.
Кириченко, М. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять стислі теоретичні положення, задачі для практичних занять та самостійної роботи, а також приклади їх розв’язку. Призначено для студентів спеціальності 183 «’Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво та технології».

Опис

Ключові слова

основи теплотехніки, кафедра теплотехніки

Бібліографічний опис

Основи теплотехніки : методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять та самостійної роботи : для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво та технологія» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Н. В. Чепурна, М. А. Кириченко. – Київ : КНУБА, 2023. – 56 с. - Бібліогр. : с. 43.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset