Приклади гідравлічного розрахунку напірних збірних і розподільчих трубопроводів

Ескіз

Дата

2018

Автори

Кравчук, Андрій Михайлович
Кравчук, Ольга

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній роботі наведено приклади детального інженерного розрахунку напірних збі-рних і розподільчих перфорованих трубопроводів постійного діаметра з постійною за довжи-ною інтенсивністю перфорації бічних стінок. Розрахункові залежності, що пропонуються, отримані авторами на основі розв’язку системи вихідних диференційних рівнянь, які описують рух рідини зі змінною витратою в напірних каналах і умови проходження рідини через їх бічні стінки. В якості першого рівняння використовується диференційне рівняння руху рідини зі змінною масою. В якості другого – рівняння нерозривності у формі рівняння витікання рідини через отвори або щілини перфорації. В першому прикладі розглянуто розрахунок збірних тру-бопроводів, які працюють з приєднанням рідини вздовж шляху. В другому – розподільчих труб, які роздають рідину через свою бічну поверхню. Запропоновані методики можна використову-вати для розрахунку коротких, довгих труб і труб проміжної довжини. В результаті розрахунків знаходять витрати і напори в довільних перерізах труб. Окрім цього дані методики дозволяють визначити геометричні характеристики елементів розглядуваних труб (діаметр та довжину ка-налу, діаметр і кількість отворів перфорації), які зможуть забезпечити оптимальний технологі-чно заданий режим збору або розподілу рідини. В запропонованих методиках широко викорис-тані результати експериментальних досліджень роботи таких труб, виконаних особисто авто-рами. А саме, досить прості і зручні в користуванні емпіричні залежності, допоміжні графіки і таблиці для визначення величини гідравлічного коефіцієнта тертя і коефіцієнта витрати отворів перфорації для випадку руху рідини зі змінною витратою вздовж шляху. Результати розрахун-ків добре співпадають з існуючими експериментальними даними.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, витрата рідини, перфорований трубопровід, гідравлічний коефіцієнт тертя, коефіцієнт опору, liquid discharge, perforated pipeline, hydraulic coefficient of friction, resistance coefficient

Бібліографічний опис

Кравчук А. М. Приклади гідравлічного розрахунку напірних збірних і розподільчих трубопроводів / А. М. Кравчук, О. Кравчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 30. - С. 31 – 35. – Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset