Фактори та умови, що впливають на формування типової житлової забудови, яка підлягає реконструкції

Ескіз
Дата
2015
Автори
Новосад, І. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На сьогоднішній день типові житлові будинки не відповідають сучасним вимогам мешканців, особливо це стосується мало мобільної групи населення, а також вони втратили естетичні якості. Тільки при ретельному розгляданні факторів та умов, що впливають на формування типової житлової забудови, яка підлягає реконструкції, можливо досягнути ідеальної структури внутрішнього простору і об‘ємно-просторової композиції житлового будинку, котра буде гармонійно вписуватися в існуюче містобудівне середовище і відповідати потребам населення довгий обсяг часу.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, зовнішні фактори, внутрішні фактори, соціально-економічний фактор, структура будинку, функціонально-типологічні рішення
Бібліографічний опис
Новосад І. Г. Фактори та умови, що впливають на формування типової житлової забудови, яка підлягає реконструкції / І. Г. Новосад // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 388 - 392. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання