Оцінка факторів, що впливають на ефективність прийняття управлінських рішень стосовно використання водних об'єктів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Петраковська, О. С.
Дубницька, М. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропонований підхід до оцінки ефективності прийняття управлінських рішень стосовно використання водних об’єктів, який може бути застосований як для оцінки результатів реалізованих рішень, так і рішень, імплементація яких не завершена. Розглядається прийняття управлінських рішень стосовно водних об’єктів як міждисциплінарну задачу і виділяють 7 тематичних груп факторів, що впливають на ефективність прийняття таких рішень: інформаційні, технологічні, екологічні, економічні, правові, інституційні, соціальні. Прояв кожного фактору пропонується оцінювати за умовною якісною шкалою, оскільки інтегральна оцінка ефективності прийняття управлінських рішень стосовно використання водних об’єктів повинна враховувати наявність як кількісних, так і якісних показників. Значення питомої ваги факторів визначені за допомогою ранжування експертних оцінок факторів в межах кожної групи і порівняння груп факторів між собою за рівнем пріоритетності. Для обчислення інтегральної оцінки ефективності прийняття управлінських рішень щодо використання водних об’єктів автори пропонують використовувати алгоритм, що складається з трьох етапів, і включає: оцінювання сукупного прояву факторів в межах кожної групи з подальшим нормуванням та визначення інтегральної оцінки ефективності рішення.
Опис
Ключові слова
кафедра землеустрою і кадастру, водний об’єкт, управлінське рішення, ефективність, міждисциплінарний підхід, water object, managerial decision, efficiency, interdisciplinary approach, водный объект, управленческое решение, эффективность, междисциплинарный подход
Бібліографічний опис
Петраковська О. С. Оцінка факторів, що впливають на ефективність прийняття управлінських рішень стосовно використання водних об'єктів / О. С. Петраковська, М. В. Дубницька // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 67. - С. 369-377. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання