Інструментальні ГІС: методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт

Ескіз

Дата

2023

Автори

Горковчук, Юлія Вікторвна
Кінь, Данило Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять короткі теоретичні положення, завдання та послідовність виконання лабораторних робіт із застосуванням інструментів сучасних програмних комплексів для освоєння технологій створення та використання геопросторових даних. Призначено для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра геоінформатики і фотограмметрії, геоінформаційні системи інструментальні

Бібліографічний опис

Інструментальні ГІС : методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт : для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Ю. В. Горковчук, Д. О. Кінь. - Київ : КНУБА, 2023. - 48 с. - Бібліогр. : с. 35.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced