Геоінформаційний моніторинг як засіб міждисциплінарного переносу знань

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Подано результати аналізу геоінформаційного моніторингу як пізнавальної технології, яка включає функцію постійного спостереження за об’єктами, процесами, явищами та їх аналіз і прогноз. Виявлено, що геоінформаційний моніторинг є узагальненням різних видів моніторингових досліджень. Як глобальна технологія, геоінформаційний моніторинг дозволяє виявляти загальні закономірності навколишнього світу. Як метод пізнання — дозволяє проводити комплексні дослідження і будувати абстрактні моделі, на основі яких здійснювати міждисциплінарне перенесення знань.
Опис
Ключові слова
кафедра геоінформатики і фотограмметрії, геоінформаційний моніторинг, когнітивність, абстрактні моделі, інформація, технологія, просторова інформація
Бібліографічний опис
Патракеєв І. М. Геоінформаційний моніторинг як засіб міждисциплінарного переносу знань / І. М. Патракеєв, В. В. Зіборов, Н. Ю. Лазоренко-Гевель // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 62, ч. 1. - С. 469-476. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання